Priser

Lysaker

Manuellterapi


Besøksadresse:

Lysaker Torg 2

1366 Lysaker


Vis kart


Telefon: 468 00 955


e-post:

post@lysakermanuellterapi.no

Priser:


Prisene vil variere i forhold til bruk av tids, takster og tilleggstjenester.


Manuellterapeuter med avtale, i hht. Helfos gjeldende takster

(undersøkelse fra  359 - 550   påfølgende timer fra 174-470) Helseforsikring,egne priser


Tillegg for:

Ultralyd fra 100

Ultralydveilede injeksjoner 750

Kalkskylling 1250

Hyaloronsyre  2150

PRP-  platerrik plasma injeksjon 2400

PRP- Tendo- plasmainjeksjon for seneskader 6500

Trening i sal og treningsprogram.

Forbruksmateriell ( benkepapir, tape, nåler, hygiene,)

Utskrift av journaler 

ekspedisjonsgebyr for faktura og ekstra utskrifter