Priser

Lysaker

Manuellterapi


Besøksadresse:

Lysaker Torg 2

1366 Lysaker


Vis kart


Telefon: 928 70 100


e-post:

post@lysakermanuellterapi.no

Priser:


Prisene vil variere i forhold til bruk av tid og tilleggstjenester.


Manuellterapeuter med avtale, i hht. Helfos gjeldende takster

(undersøkelse fra  470 - 520    påfølgende timer fra 290- 470 ) Helprivat manuellterapeut uten avtale

Førstegangs konsultasjon  intill 60 minutter, kr  750

Videre konsultasjoner/behandlinger  30 minutter,  kr 550


Helseforsikring,egne priser


Tillegg for:

Ultralyd 600

Ultralydveilede injeksjoner 950

Kalkskylling 1250

Hyaloronsyre  2150

PRP-  platerrik plasma injeksjon 2900

PRP- Tendo- plasmainjeksjon for seneskader 6500

Trening i sal og treningsprogram.

Forbruksmateriell ( benkepapir, tape, nåler, hygiene,)

Utskrift av journaler 

ekspedisjonsgebyr for faktura og ekstra utskrifter
AS Mercor, avd. Lysaker Manuellterapi, Pb 24, 1324 Lysaker  org. nr   921628757