Ultralyd

Ulike tilstander der ultralyd kan være nyttig som tilleggsundersøkelse:

•Inflammasjon i senevev, (sener i skuldre, achilles,  tennisalbue etc)

•Senerupturer (skader, delvis eller hele avrivninger av sene )

•Bursitter (slimpose)

•Kalk i senevev eller slimpose

•Artritter (væske i ledd, ledd inflammasjon)

•Karpaltunnelsyndrom (nerve i klem i håndledd)

•cyster og ganglion

Ultralydundersøkelse kan være nyttig i tillegg til den kliniske undersøkelse. Man får en god  fremstilling av ledd og bløtvevet rundt, som sener, muskler og nerver. Ved å sammenlikne scanningen med frisk side får man et greit bilde på om det foreligger skader og slitasjeforandringer. Sammen med den kliniske undersøkelsen kan man få en mer presis diagnose. Ultralyd kan også være med for å utelukke ulike tilstander.

Lysaker

Manuellterapi


Besøksadresse:

Strandveien 8

1366 Lysaker


Vis kart


Telefon: 468 00 955


e-post:

post@lysakermanuellterapi.no

Diagnostisk ultralyd.

Ultralydundersøkelse dekkes inn under Helfos takster. Det tilkommer 100 kroner i egenandelen.